PRODUSE ÎN ROMÂNIA! Tel: 0734 283 138

Politică de confidentialitate/GDPR

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MERAL SERV IMPEX SRL, Sediul social:
Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco, nr. 122 C-F, Romania.
Punct de lucru:
Cluj-Napoca, str. Campul Painii, nr. 3-5, Romania
J12/402/2010
CUI 26645647,
în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.muzky.ro. („Site-ul”)

  1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa de e-mail, telefon, adresa de livrare, date de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul SC MERAL SERV IMPEX S.R.L..

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. Furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru.

Autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Ce date personale colectăm despre dumneavoastră?  –  dreptul la informare

Informatii despre comanda cum ar fi produsele achizitionate, cand au fost achizitionate, cerinte specifice si  adresa de livare precum si informatiile despre clienti, cum ar fi numele dvs., telefon,  adresa de e-mail si informatiile de facturare si de expediere.

Plata produselor se face prin plata ramburs.

Distribuirea datelor?

Datele sunt prelucrate doar de SC MERAL SERV IMPEX S.R.L, sunt distribuite colaboratorilor nostri care in cazul de fata sunt firmele de curierat.

Informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați, aceste informatii sunt stocate in fisiere cookie.

Informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora.

Orice alte informații personale pe care ni le trimiteți. Dupa caz:

Crearea si administrarea contului in cadrul platformei muzky.ro;

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;

Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;

Returnarea produselor conform prevederilor legale;

Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați in formularul de contact al Site-ului. Formularul de contact contine un camp cu bifa pentru acordul cu Politica de confidentialitate a Site-ului, avand si posibilitatea de a citii Politica de confidentialitate a Site-ului. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare formularului de contact.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Formular de contact

Formularul de contact colecteaza date, cum ar fi: adresa de email, nume, prenume aceste date sunt folosite doar pentru corespondenta. Aceste date nu sunt folosite în scopuri de marketing, sunt folosite în scopul deservirii clienților. Aceste date pot fi sterse la cererea dvs. prin trimiterea unui mail la contact@muzky.ro

Dacă sunteți client al Site-ului, SC MERAL SERV IMPEX S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC MERAL SERV IMPEX S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC MERAL SERV IMPEX S.R.L.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC MERAL SERV IMPEX S.R.L în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC MERAL SERV IMPEX S.R.L de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

SC MERAL SERV IMPEX S.R.L garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:

  1. a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
  2. b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

SC MERAL SERV IMPEX S.R.L, prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.muzky.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite.

  1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC MERAL SERV IMPEX S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

SC MERAL SERV IMPEX S.R.L garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC MERAL SERV IMPEX S.R.L(de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor colectate prin formularul de contact al Site-ului, SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Putem divulga informațiile dvs. personale:

1.în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

2.în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică la Capitolul V la punctul 1 si 2, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

  1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC MERAL SERV IMPEX S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC MERAL SERV IMPEX S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; contact@muzky.ro

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@muzky.ro

Cum îți protejăm datele? Securitate

Implementare certificat SSL (HTTPS). Acest site foloseste module de securitate si firewall inclus in scriptul site-ului. Verificare periodica de vulnerabilitate.

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor?

Notificare catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies.

Shopping Cart (0)

Coș